Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY

Zapraszamy osoby dorosłe, które borykają się z:

  1. depresją: brak radości życia, utrata zainteresowań, poczucie bezradności, bezsilności, nieumiejętność podejmowania decyzji, brak energii do życia, nie radzenie sobie w      sprawach codziennych, zaburzenia snu, brak apetytu
  2. lękiem: częste lub stałe poczucie napięcia; zamartwianie się; obawy, że wydarzy się coś groźnego; poczucie, że nie można znaleźć sobie miejsca, napady lęku
  3. urojeniami: postrzeganie rzeczywistości w sposób nierealny na przykład osobie wydaje się, że ktoś mówi o niej w telewizji, śledzi ją; słyszy głosy, których inni nie słyszą
  4. kryzysami życiowymi: problemy małżeńskie, śmierć bliskich osób, utrata pracy, trudności wychowawcze z dziećmi, samotność, poczucie pustki.

Prowadzimy różne formy psychoterapii w połączeniu z terapią zajęciową, w oparciu o społeczność terapeutyczną, w razie potrzeby wspomagane farmakoterapią.  Najważniejszym celem działań Oddziału jest niesienie pomocy psychologicznej osobom cierpiącym.
W działaniach tych kierujemy się zasadami troski, szacunku i uczciwości wobec drugiego człowieka. Chętnie udzielimy wszelkich potrzebnych informacji i wyjaśnimy wątpliwości.

  1. czas trwania terapii 16 tygodni
  2. świadczenia są nieodpłatne w ramach kontraktu z NFZ
  3. pacjenci pracujący mogą pogodzić terapię korzystając ze zwolnienia lekarskiego

Podstawę przyjęcia stanowi aktualne skierowanie do oddziału dziennego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego- zakres rozpoznań: F00-F09,  F20-F29,  F30-F39, F70-F79, F84. Przyjęcie do oddziału poprzedza rozmowa kwalifikacyjna, na którą należy zapisać się telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Pacjenta.

Misja Oddziału - „Żyj mimo choroby”